יום שלישי, 26 בינואר 2016

שם הספר: יש"א ברכה.
מחבר: [רבי יוסף שלמה פרץ].
מו"ל: מוסדות גאון יעקב.
דפוס: תשע"ו.

בעמוד יב, גבי עיר קאסטילייא - אינה עיר, כי אם מחוז. ולפנים היתה מלכות כשלעצמה. ובה עיר טוליטולא.

בעמוד יג כ' שעיר קירואן היא במלכות מארוקו - אינו כן, אלא היא במדינת תוניסיה. וכ"כ הרב המחבר להלן (בעמוד הבא).

בעמ' טז ד"ה במשך, שורה ד - צ"ל דיני הש"ס.

שם שורה ו - צ"ל במדינות אשכנז.

שם ד"ה כעבור, שורה ג - צ"ל נאלץ הרי"ף.

שם שורה ד - צ"ל קורדובה, גירונה.

בעמוד יח הזכיר את המעשה של מהר"א אלנקווא עם הארי - הובא בהקדמת פתח השער למהר"ח בלייח לספר שער כבוד ה' למהר"א אלנקווא.

בעמ' כ בהערה כ' שהכתובות במארוקו היו כמנהג חכמי קאסטילייא - אולם היו גם כתובות כמנהג התושבים, ואף בעוב"י מראכש יע"א, עי' לאחי ידידי כמוהר"ר דוד נר"ו בס' תורי זהב (עמוד קיב).

ההערות הנ"ל כתבתים גם בגליונות ספר חכמת שלמה, שכן חלק גדול מההקדמה לספר זה נכפל שם.

[הערות אלו נדפסו ברובם  בקובץ מרי"ח ניחוח גליון רפה עמוד כה].

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה