יום שני, 18 במאי 2015

שם הספר: מחלוקת סאנז וסדיגורה.
מחבר: יצחק אבן.
דפוס: תרע"ו.

עמוד קט, בדבר המשך המחלוקת גם בדורות שאחרי כן - כנראה שלזה נתכוון האדמו"ר מקאלוב נר"ו בקובץ לקח טוב - קאלוב (גליון קיג דף א ע"א) שכ' וז"ל: ובענין זה סיפר לי כ"ק אדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זי"ע בסאראטאגא, שאדם אחד דיבר פעם דברי קנטור לפני אחד ממשפחת אבותיו הקדושים, ואמר כי בחצר הקודש של חסידות מסוימת עזבו ראשי השושלת ירושה גדולה מרכושם, בנינים יקרים ועוד חפצים יקרים מאד, משא"כ בצאנז נשאר רק חצי ניגון למנוחה ושמחה. השיבו הרה"ק, שמנכדי אותה חצר נשארו רק רבנים אחדים, משא"כ מנכדי צאנז יש בפולין וגאליציא כתשעים רבנים המכהנים ברבנות, וכי זה לא ירושה גדולה הרבה יותר. ע"כ.

עמוד אחרון בסופו, כתב שצ"ל רבי שמעון בר יוחאי - וכתב כן לפי טעותו לעיל בעמ' פב שהלכו לקבר לפני שעלו לירושלם, אולם המעיין במכ"ע שהובא בעמוד פג יראה שהלכו לקבר לאחר הגיעם לירושלם. ובירושלם קבור שמעון הצדיק ולא רבי שמעון בר יוחאי.

בענין מחלוקת זו, נכתב גם ספר 'הציץ ונפגע'.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה