יום שלישי, 29 באפריל 2014

שם הספר: מטה מנשה ח"א.
מחבר: רבי מנשה מטלוב סתהון.
דפוס: ירושלם תשס"ז.

בהסכמת מהר"מ מאזוז נר"ו כתב שר"ת פצ"י היינו 'פה צפת יע"א' - אינו כן, אלא הוא 'פה צובה יע"א', והיא עי"ת חאלב (ארם צובא), שכן נהגו לכתוב חכמי חאלב, עי' לדוגמא בסוף הקדמת מהר"א ענתבי לספרו חכמה ומוסר, ובספרו אהל ישרים (שער הנשים ד"ה ועל פי זה), ובס' דרך אמונה למהרי"ש דוויך (מע' הי' סימן יד בהערה) בשם מהר"א ענתבי בס' מר ואהלות. וכן פענח לנכון בס' דרך אר"ץ, ראה לדוגמא מה שהביא (בעמוד עא) מספר שלחן המלך (סימן פח אות ז). ועי' בשו"ת מהר"ש לאנייאדו החדשות (סימן יב ד"ה שבתי) שהרב המו"ל אף הוא לא ידע מה פירוש 'פצ"י'.

בהקדמה עמ' א' בתולדות הרב המחבר - ע"ע בס' יהודי המזרח בארץ ישראל (ח"ב עמ' 488). וע"ע שם (עמ' 489) קצת מתולדות בני משפחתו.

שם עמ' ב' מסופר על פטירתו של הרב המחבר - והספידו מהר"א חמווי בס' אביעה חידות (דף לד ע"א).

שם עמ' ג בתולדות בן הרב המחבר, מהר"ר חיים סתהון - ע"ע מתולדותיו בהקדמת ספרו ארץ חיים הוצאה שניה (הנד' בא"י בשנת תשמ"ב). וע"ש בגליון.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה